Wiedza o regionie

W dniu 24 maja 2017r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizował wycieczkę wyjazdową dla laureatów oraz opiekunów konkursu „Wiedzy o regionie”. Z okazji setnej rocznicy śmierci św. brata Alberta zwycięzcy udali się w podróż Jego śladami.

Pierwszym punktem wycieczki było odwiedzenie miejsca pamięci zagłady Żydów w Bełżcu oraz zwiedzanie muzeum. Następnie uczestnicy pokonali szlak od Huty Lubyckiej przez Monaster do Werchraty i odwiedzili pustelnię brata Alberta. Zwiedzili także ruiny byłego klasztoru Bazylianów, cmentarz z pierwszej wojny światowej, jeden z bunkrów Mołotowa (umocnienia Rawsko – Ruskie). Kolejnym punktem wycieczki  było  zwiedzanie ruin cerkwi leżącej bezpośrednio przy granicy polsko – ukraińskiej w Moczarach i odwiedzenie znajdującego się obok cerkwi cmentarza. Na trasie wędrówki nie zabrakło również Pizun – miejsca urodzenia błogosławionej Bernadetty  Marii  Jabłońskiej. Uczestnicy przejechali również wzdłuż dawnej granicy zaboru austriacko- rosyjskiego.
Podsumowaniem wyjazdu było zorganizowane w Nowinach ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. W dniu wyjazdu wszystkim uczestnikom, organizatorom oraz sponsorom wykonano wspólne zdjęcie. Przypominamy, że powyższa impreza została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka. Nie odbyłaby się ona również bez wsparcia Sponsorów takich jak:

  • Wydział Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość,
  • Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość,
  • Urząd Miejski w Krasnobrodzie,
  • POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group – przedstawicielstwo w Zamościu
  • Organizacja Międzyszkolna NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty w Zamościu

Patronat medialny nad imprezą objęła „Kronika Tygodnia”

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i już dziś zapraszamy na kolejną edycję konkursu.