mój wymarzony zawód

Konkurs dla uczniów gimnazjum na plakat pod tytułem „Mój wymarzony zawód”

mój wymarzony zawód

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu, ul. Łukasińskiego 8

CEL KONKURSU:

 • popularyzacja kształcenia zawodowego,
 • planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • ukierunkowanie młodzieży szkół gimnazjalnych do wyboru właściwego zawodu zgodnie
  z predyspozycjami,
 • rozwijanie twórczości i umiejętności młodzieży.

UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych.

WYMAGANIA:

Konkurs polega na wykonaniu przez uczestnika plakatu pt. „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”. Plakat powinien zawierać:

 • format A3 pionowy lub poziomy,
 • technika dowolna,
 • jeden uczestnik może wykonać jedną pracę,
 • praca powinna być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła),
 • prace zespołowe lub niezgodne z regulaminem nie będą dopuszczone do konkursu

TERMINY:

 • podpisane prace oraz kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do sekretariatu szkoły ZSP Nr 1 ul. Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość w terminie do 03.11.2017r.
 • rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 08.11.2017 r. w ZSP Nr 1 w Zamościu przy ul. Łukasińskiego 8 podczas „V SZKOLNEGO DNIA ZAWODÓW”.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w celach promocyjnych. Zachęcamy do wykorzystania broszury z zawodami, w których kształci ZSP Nr 1 w Zamościu. Ocenie podlegać będzie inwencja twórcza autora pracy, dobór techniki, staranność oraz estetyka pracy. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.  Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Łukasińskiego 8
22-400 Zamość
tel. 84 638-43-51, [email protected], www.ekonomikzamosc.pl