Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

7 listopada 2017 roku Piotr Kwiecień – uczeń oddziału 2bt o profilu technik informatyk, którego wychowawczynią jest Pani Ewa Kowalewska, wziął udział w uroczystym wręczeniu dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W „Sali Błękitnej” Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski wraz z Lubelskim Kuratorem Oświaty Panią Teresą Misiuk wręczyli dyplomy wszystkim stypendystom z województwa lubelskiego w imieniu Pani Premier, wyrażając jednocześnie nadzieję, że dalszy rozwój tych uczniów przyczyni się do rozwoju Lubelszczyzny, a także całego kraju. Podkreślili również fakt, iż stypendyści mają przed sobą dobre perspektywy na przyszłość i skierowali podziękowania pod adresem nauczycieli, którzy stworzyli odpowiednie warunki pracy oraz właściwie pokierowali swoimi uczniami. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy naszemu Stypendyście i życzymy dalszych sukcesów.