Wyniki konkursu „Stanisław Wyspiański – życie i twórczość”

W dniu 28.11.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu odbył się konkurs czytelniczy „Stanisław Wyspiański – życie i twórczość”.

Celem konkursu było:

  • zachęcenie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego;
  • uczczenie 110. rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego;
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i ukierunkowanie poszukiwań czytelniczych.

Do konkursu przystąpiło 26 uczniów z oddziałów 1at, 1ct, 1ht, 2ct, 3et, 4dt i 4et.

Komisja konkursowa w składzie:

Anna Bartoń-Szuwara – wicedyrektor Szkoły

Agnieszka Puchacz – nauczyciel języka polskiego

Barbara Ogórek – nauczyciel bibliotekarz

po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce:

Samanta Rogala 4dt

II miejsce

Marcin Sowa 4dt

III miejsce

Monika Nowosadzka 3et

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.