Konkurs pt. „Cud Bożego Narodzenia”

BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza do udziału  w konkursie  pt. „Cud Bożego Narodzenia”,

który odbędzie się  19.12.2017r.

o godz. 10.45

w czytelni biblioteki szkolnej.

 

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu i w bibliotece szkolnej

 

REGULAMIN KONKURSU pt. „Cud Bożego Narodzenia”

 1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu.

 1. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas I-IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu.

 1. Cele konkursu:
 • zachęcanie młodzieży do poznawania tradycji i zwyczajów świątecznych, charakterystycznych dla kultury chrześcijańskiej;
 • wzbogacanie wiedzy uczniów z zakresu historii świąt Bożego Narodzenia;
 • wzbudzanie świadomości przynależności do polskiej tradycji narodowej.
 1. Zakres wiedzy:

Wymagana jest znajomość historii świąt Bożego Narodzenia oraz związanych z nimi polskich tradycji, zwyczajów i obrzędów.

 1. Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się 19 grudnia 2017 roku  (wtorek) o godz. 10.45 w czytelni biblioteki szkolnej.

 1. Przebieg konkursu:
 • Konkurs składa się z 30. pytań.
 • Uczestnicy konkursu udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytania.
 • Po sprawdzeniu prac konkursowych Komisja wyłoni laureatów konkursu.
 • Po zakończeniu i rozstrzygnięciu konkursu uczniowie otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.