Konkurs

Szkolne Dyktando z języka niemieckiego

W dniu 1 grudnia 2017 r. w ZSP Nr 1 w Zamościu odbędzie się Szkolne Dyktando z języka niemieckiego. Zapraszamy do udziału w dyktandzie uczniów technikum Nr 1 w Zamościu, którzy od co najmniej 3 lat uczą się języka niemieckiego.

Regulamin Szkolnego Dyktanda z Języka Niemieckiego

 1. CELE KONKURSU
 2. Podnoszenie umiejętności językowych, a w szczególności poziomu kompetencji w zakresie pisowni w języku niemieckim.
 3. Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim.
 4. Wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów.
 5. Nagradzanie wysiłków młodzieży .
 6. ORGANIZACJA KONKURSU
 7. Konkurs składa się z jednego etapu.
 8. Udział jest dobrowolny i przystąpienie jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 9. W Dyktandzie biorą udział uczniowie ZSP Nr 1 w Zamościu
 10. Organizatorem Konkursu jest nauczyciel języka niemieckiego pani Aldona Glinka

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs odbędzie się w dniu 01.12.2017 r. w ZSP Nr1 w Zamościu na 3 godzinie lekcyjnej (9.50- 10.35) w sali numer 10 i potrwa ok.40 minut.
 2. Zasady ogólne
  1. Uczestnicy piszą dyktando przygotowane przez organizatora konkursu. Nauczyciel języka niemieckiego przeprowadzający konkurs odczyta tekst dwukrotnie. Zadaniem uczestników będzie zapisanie usłyszanego tekstu
  2. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy ani porozumiewać się z innymi uczestnikami
  3. Należy pisać długopisem albo piórem w kolorze czarnym lub niebieskim. Nie wolno używać ołówka ani korektora.
  4. Prace zostaną sprawdzone przez nauczyciela języka niemieckiego. Wszelkie wątpliwości dotyczące pisowni będą rozstrzygnięte na podstawie ostatniego wydania słownika „Duden-Die deutsche Rechtschreibung”
 3. Kryteria oceny
  1. Prace zostaną ocenione pod kątem błędów ortograficznych.
  2. Nieczytelny zapis będzie rozstrzygany na niekorzyść ucznia – każdy nieczytelny wyraz jako wyraz opuszczony.
  3. NAGRODY

Nagrody rzeczowe przewidziane są za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz dyplomy dla uczestników. Zapraszamy 🙂