Lekcja biblioteczna inaczej

W dniu 6 grudnia 2017 r. klasa 1ft w zawodzie technik usług fryzjerskich uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej do Biblioteki Pedagogicznej, przy ul. Sienkiewicza 5 w Zamościu. Pani Alicja Piskorska – kierownik Wydziału Promocji i Wspierania Edukacji oraz Pani Anetta Sienkiewicz, zapoznała młodzież ze strukturą biblioteki, profilem jej działalności oraz warsztatem informacyjno – wyszukiwawczym.

W części praktycznej, opartej na elementach gry terenowej oraz technologii kodów QR, uczniowie ćwiczyli umiejętność wyszukiwania informacji w bazach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.

Opiekunem młodzieży była Pani Barbara Ogórek i Pani Renata Banicka.