Konkurs

Ona, On i Oni – Konkurs wiedzy o bohaterach literackich

Pani Barbara Ogórek z Biblioteki Szkolnej i pani Elżbieta Mączka zapraszają do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bohaterach literackich.

Konkurs przygotowany został przez Bibliotekę Szkolną i panią Elżbietę Mączkę.

Konkurs ma formę testu zamkniętego złożonego z 60 pytań.

Test rozwiązują zespoły 2-osobowe z danej klasy, wskazane przez wychowawcę klasy, w terminie od 22 do 26 stycznia 2018 r. (termin oddania zadania do Biblioteki Szkolnej).

Nagrodę funduje Biblioteka Szkolna dla najlepiej wykonanego zadania (w przypadku tej samej liczby punktów decyduje wcześniejszy termin oddania pracy).