Uzależnienia

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach”

Uzależnienia

W dniach 6-7 grudnia 2017 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne sfinansowane ze środków budżetu Miasta Zamość. Celem programu było dostarczenie młodzieży podstawowych informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynikających z ich używania. Poruszane były również zagadnienia dotyczące najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, takich jak: alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana.

Realizatorem warsztatów był Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka, zaś inicjatorem Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Prelegenci bardzo wysoko ocenili kompetencje psychospołeczne naszych uczniów oraz życzliwość, z jaką zostali przez nich przyjęci.