Wystawa podsumowująca projekty

W dniu 18 grudnia 2017r. o godz. 11.00 w Zamojskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych zrealizowanych w naszej szkole:

  • „Wpływ transportu kolejowego na środowisko naturalne – zagrożenia i formy ochrony”,
  • „Maluj świat barwami a nie nałogami”,
  • „Robotyka żadnych nałogów nie dotyka”.

Swoje prace zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu. Projekty zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Miasta Zamość ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczestnicy projektów uczęszczali na zajęcia prowadzone oraz koordynowane przez nauczycieli Ekonomika: Panią Anetę Sarecką-Nowak, Panią Małgorzatę Litwin, Panią Ewę Kowalewską, Pana Arkadiusza Gwozdę, Pana Jana Sternika i Pana Łukasza Kołodziejczyka. Cykl zajęć o tematyce psychologicznej prowadziła Pani Urszula Juszczak – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Zamościu.

W trakcie projektu „Wpływ transportu kolejowego na środowisko naturalne – zagrożenia i formy ochrony” zorganizowano wycieczkę krajoznawczą do Roztoczańskiego Parku Narodowego, której efektem była wystawa fotograficzna prac uczniów – „Środowisko naturalne człowieka”. Pasjonaci robotyki pojechali na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do współpracy przy kolejnych przedsięwzięciach.