Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

Dnia  17.01.2018 r w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie uczniów oddziałów 1bt, 1dt, 1et, 1gt z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Zamościu p. Sebastianem Lisem. Tematyka prelekcji związana była z zachowaniem bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Młodzież obejrzała również dwa filmy edukacyjne dotyczące handlu ludźmi oraz wpływu narkotyków i dopalaczy na zdrowie i życie człowieka.