Wyniki konkursu

Wyniki konkursu „Ona, On, i Oni – konkurs wiedzy o bohaterach”

7 grudnia 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu ogłoszono konkurs „Ona, On, i Oni – konkurs wiedzy o bohaterach”.

22 stycznia 2018r. uczniowie otrzymali test składający się z 60 pytań zamkniętych, który mieli rozwiązać i dostarczyć do biblioteki szkolnej do 26 stycznia 2018 r.

Celem konkursu było:

  • mobilizowanie uczniów do czytania,
  • pogłębianie ich ciekawości czytelniczej,
  • popularyzowanie wartościowej literatury polskiej i obcej,
  • kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Do konkursu przystąpiło 39 uczniów z oddziałów: 1ct, 1dt, 1et, 1ht, 2ct, 2et, 3ct, 3et, 3gt, 4ct, 4dt.

Komisja konkursowa w składzie:

Anna Bartoń-Szuwara – wicedyrektor Szkoły,

Elżbieta Mączka – nauczyciel języka polskiego,

Barbara Ogórek – nauczyciel bibliotekarz,

po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce:

Aleksandra Seńko 2dt

II miejsce:

Kamila Rudnicka 1ct

Marlena Dyjak 1ht

III miejsce:

Martyna Zezula 1ct

Patrycja Grądz 1et

Aleksandra Ćwikła 3ct

Wyróżnienie

Weronika Woszak 1ct

Diana Zdybel 3ct

Wiktoria Bojar 3gt

Weronika Milczuk 3gt

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorem konkursu były: pani Elżbieta Mączka i pani Barbara Ogórek.