Spotkanie z p. mjr Tomaszem Dąbkowskim

16 stycznia 2018 roku, w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. mjr Tomaszem Dąbkowskim, który wygłosił prelekcję nt.: „Formy pełnienia służby wojskowej oraz uzbrojenie i wyposażenie Sił Zbrojnych RP”.  Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów oddziałów: 1bt, 1ct, 1gt, 1ht i 2bt. Organizatorem spotkania była p. Anna Agłuszewicz.