Wyniki konkursu „Projekt okładki do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego”

28 lutego 2018r. w naszej szkole rozstrzygnięto konkurs na „Projekt okładki do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego”, zrealizowany w ramach projektu edukacyjnego „Szlakiem Stanisława Wyspiańskiego”, skierowany do wszystkich uczniów ZSP Nr 1, którego celem było:

  • popularyzowanie twórczości Stanisława Wyspiańskiego, a w szczególności Wesela”;
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych;
  • promowanie biblioteki w środowisku lokalnym.

Prace konkursowe wykonali uczniowie oddziałów: 2ct, 3gt.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Anna Bartoń-Szuwara – wicedyrektor Szkoły
  • Agnieszka Puchacz – nauczyciel języka polskiego
  • Barbara Ogórek – nauczyciel bibliotekarz

po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce         ex aequo         

Aleksandra Sajdak 2ct

Małgorzata Bodys 3gt

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.