Wyniki konkursu recytatorskiego pt. „W kręgu poezji”

09 kwietnia 2018r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski „W kręgu poezji”, zrealizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu „Biblioteka przyjazna uczniowi”, którego celem było:

  • popularyzowanie poezji polskiej i obcej,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • zainteresowanie uczniów poezją,
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z klas 1bt, 2bt, 2ft, 3et.

Prezentacje recytatorów oceniało Jury w składzie:

Anna Bartoń-Szuwara – wicedyrektor Szkoły

Agnieszka Puchacz – nauczyciel języka polskiego

Barbara Ogórek – nauczyciel bibliotekarz

Przy ocenie Komisja kierowała się następującymi kryteriami: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, trafność interpretacji głosowej, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Jury wnikliwie wysłuchało młodych Recytatorów i wyłoniło zwycięzców:

I miejsce        ex aequo         Karolina Popielec 1bt

Jakub Andrzejewski 2bt

II miejsce:                             Sebastian Wawrzonek 3et

III miejsce:                           Alicja Górniak 2ft

Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników, jednak Nagrodę Publiczności otrzymał Jakub Olech 1bt.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.