Gość niezwyczajny

W dniu 11 kwietnia 2018 r. gościł w naszej szkole Pan Filip Kościuszko, specjalista psychiatra, dyplomowany terapeuta psychodramy, specjalista terapii środowiskowej. Na spotkaniu z młodzieżą w ramach autorskiego programu „Depresja i stany obniżonego nastroju młodzieży”, Pan Kościuszko poruszył wiele zagadnień ważnych dla młodych ludzi poszukujących sensu życia. Scharakteryzował objawy depresji, wyjaśnił przyczyny, podpowiedział sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych podkreślając znaczenie fachowej pomocy psychologicznej i wsparcia rówieśniczego. Przedstawił bardzo ciekawą prezentację multimedialną dotyczącą depresji, stanów obniżonego nastroju oraz zachowań samobójczych. I najważniejsze – obiecał, że wkrótce znowu do nas zawita. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym jest jednym z naczelnych celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.