Wyniki konkursu

Wyniki konkursu „FOTO- DZIENNIK Z ŻYCIA KLASY”

W dniu 26.03.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu rozstrzygnięto  międzyklasowy konkurs na „FOTO – DZIENNIK Z ŻYCIA MOJEJ  KLASY”.

Celem konkursu było :

  1. Rozwijanie pomysłów, wyobraźni oraz umiejętności tworzenia foto-dziennika.
  2. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i metod do przygotowania pracy.
  3. Integracja uczniów w zespołach klasowych.
  4. Promocja zawodów i szkoły w środowisku lokalnym.

 Komisja konkursowa w składzie :

Anna Bartoń- Szuwara – vicedyrektor Szkoły

Katarzyna Nieckarz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Beata Starszuk –Szczuchniak – nauczyciel bibliotekarz

wyłoniła następujących zwycięzców :

 I miejsce : klasa 3 et

II miejsce: klasa 3 ct

III miejsce: klasa 1 ft

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi  18.04.2018 r. w II Dniu Hotelarza.