Konkurs

Konkurs kaligraficzny z języka rosyjskiego

Konkurs odbędzie się 16 maja (środa) na 4 godzinie lekcyjnej w sali numer 8. Wszyscy uczniowie z klas pierwszych chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o punktualne przybycie. Konkurs koordynuje Pani Magdalena Bajaka.

REGULAMIN KONKURSU KALIGRAFICZNEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POD TYTUŁEM „PIĘKNIE PISZ PO ROSYJSKU” DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR1 W ZAMOŚCIU

 1. Cele konkursu:
 • rozbudzanie w uczniach zainteresowania językiem rosyjskim i kulturą Rosji;
 • rozwijanie umiejętności językowych;
 • mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy jak również nauki języka rosyjskiego;
 • rozbudzanie zamiłowania do literatury rosyjskiej;
 • popularyzacja języka rosyjskiego wśród młodzieży;
 • aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach.
 1. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu.

 1. Założenia konkursu.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu.

Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu w dniu 16 maja 2018 roku. Czas trwania konkursu – 60 minut.

 1. Zasady udziału w konkursie.

Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w konkursie zobowiązani są zgłosić się do nauczyciela języka rosyjskiego (Pani Magdalena Bajaka) w terminie do 14 maja 2018. W konkursie mogą wziąć udział zarówno uczniowie, którzy rozpoczęli naukę języka rosyjskiego we wrześniu 2017 roku oraz uczniowie kontynuujący naukę języka rosyjskiego, ponieważ konkurs będzie dotyczył przepisania tekstu o dwóch poziomach trudności, w zależności od etapu kształcenia.

 Forma i przebieg konkursu.

Konkurs jest jednoetapowy – bez eliminacji wstępnych. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej. Kandydaci będą mieli za zadanie przepisać wskazany tekst zgodnie z zasadami ortografii i kaligrafii rosyjskiej w czasie 60 minut. Prace będzie oceniać komisja wyłoniona spośród nauczycieli języka rosyjskiego ZSP Nr 1 w Zamościu.

Po dokonaniu oceny jakości przepisanych tekstów, komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Regulamin Konkursu opracowała:

Magdalena Bajaka