Sztuczne sieci neuronowe

W dniu 5 czerwca uczniowie klasy 2bt należący do koła zainteresowań „Robonomik” pod opieką Pana Piotra Misiorka wzięli udział w wykładzie akademickim poświęconym tematowi sztucznych sieci neuronowych w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym PWSZ. Omówione zostały architektura sieci neuronowych, proces uczenia się sieci, algorytm wstecznej propagacji błędu oraz praktyczne zastosowania tego typu rozwiązań. Wykład przeprowadził dr inż. Piotr Wolszczak, nauczyciel akademicki PWSZ w Zamościu na kierunku mechanika i budowa maszyn.