Konkurs kaligraficzny z języka rosyjskiego

16 maja odbył się Konkurs kaligraficzny z języka rosyjskiego dla uczniów naszej szkoły z klas pierwszych rozpoczynających naukę języka rosyjskiego oraz dla uczniów kontynuujących naukę. Celem konkursu było zainteresowanie językiem rosyjskim i kulturą Rosji; rozwijanie umiejętności językowych; mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy jak również nauki języka rosyjskiego; rozbudzanie zamiłowania do literatury rosyjskiej; popularyzacja języka rosyjskiego wśród młodzieży; aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach. Konkurs miał charakter jednoetapowy – bez eliminacji wstępnych, i został przeprowadzony w formie pisemnej. Kandydaci mieli za zadanie przepisać wskazany tekst zgodnie z zasadami ortografii i kaligrafii rosyjskiej w wyznaczonym czasie. Po dokonaniu oceny jakości przepisanych tekstów, komisja konkursowa – nauczyciele języka rosyjskiego ZSP Nr 1 w Zamościu, wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy i wyróżnienia. Organizatorem konkursu była Pani Magdalena Bajaka (nauczyciel języka rosyjskiego ZSP Nr 1 w Zamościu ).