Konkurs na komiks ekonomiczny – X edycja 2018

Serdecznie zapraszam i zachęcam Naszych młodych, zdolnych i przedsiębiorczych uczniów do udziału w Konkursie na Komiks Ekonomiczny. Już dziesiąty raz, kiedy Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju i Fundacja Santander Banku Polska wraz z firmą Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zapraszają twórców komiksów do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

 Prace można przesłać pocztą w terminie do 10 listopada 2018 r

 Więcej informacji na stronie: https://for.org.pl/pl/konkurs-na-komiks-ekonomiczny-x-edycja-2018 

  W konkursie można wygrać następujące nagrody:

  • I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)
  • I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł
  • II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)
  • I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł
  • 10 wyróżnień w wysokości 600 zł
  • Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł
  • Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie! Do wygrania nawet 5000 PLN!