Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym organizują trzecią edycje Olimpiady Statystycznej, która odbywa się w roku szkolnym 2018/2019. W zmaganiach mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, które mają swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Ma charakter interdyscyplinarny – jej zakres obejmuje wiedzę z obszaru statystyki, w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami z matematyki, informatyki, geografii, przyrody, przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. Oprócz wiedzy Olimpiada sprawdza umiejętności praktycznego korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej, interpretacji danych, argumentacji itd. Spośród uczestników w ramach trójstopniowej rywalizacji zostanie wyłonione grono 70 finalistów. Laureaci i finaliści Olimpiady Statystycznej będą przyjmowani na wiele prestiżowych uczelni w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Więcej o nagrodach II edycji 2017/2018

http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/nagrody

Trzecia edycja Olimpiady Statystycznej będzie odbywać się zgodnie z następującym harmonogramem:

  • Rejestracja szkół i uczniów – 20 listopada 2018 r. – 3 grudnia 2018 r.
  • I stopień – zawody szkolne – 4 grudnia 2018 r.
  • II stopień – zawody okręgowe – 9 stycznia 2019 r.
  • III stopień – zawody centralne:
    • etap pierwszy – 5 lutego 2019 r.
    • etap drugi – 20 lutego 2019 r.

Relacja z poprzednich edycji Olimpiady Statystycznej oraz informacje na temat III edycji, a także projekt regulaminu Olimpiady Statystycznej zamieszczone są na stronie: http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/

Nagrody: http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/nagrody

Szkolny koordynator: Barbara Czajczyk

Kontakt: [email protected]