Harcerze z Ekonomika przywieźli Ogień Niepodległości do Zamościa

Od 2000 r. na początku listopada, harcerze ze Zgierza przyjeżdżają do Kostiuchnówki, by na gro­bach polskich legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego zapalić znicze. Zwyczaj ten jest kontynuacją przedwojennej tra­dycji sztafet biegnących z Ogniem Niepodległości z krakowskich Oleandrów do Kostiuchnówki. Po uroczystościach przeprowadzanych na terenach pobojowiska kostiuchnowskiego harcerze pobierają ogień i rozpoczynają sztafetę rowerową z Ogniem Niepodległości do Polski.

Po przejechaniu kilkuset kilometrów Ogień Niepodległości składany jest, na Grobie Nieznanego Żołnierza i pomnikach, podczas uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada w Warszawie, Lublinie, Zamościu, Krakowie, Częstochowie, Łodzi, Zgierzu, Jastkowie i Staszowie.

Przywieziony przez harcerzy w sztafecie rowerowej i niesiony przy salwach armatniego salutu honorowego podczas Centralnych Obchodów Święta Niepodległości, Ogień Niepodległości składany jest na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Mauzoleum to, na jednej z tablic, nosi inskrypcję zaliczającą Pobojowisko Kostiuchnowskie do szeregu miejsc chwały oręża polskiego.

Jak co roku, harcerze z Ekonomika przekażą Ogień Niepodległości mieszkańcom Zamościa, który zapłonie w miejscach pamięci, m.in. przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dzięki pracy harcerzy przy odrestaurowaniu cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Ukrainy mogiły bohaterów niepodległości nie zostały zapomniane. Przypominać nam będą poświęcenie wielu pokoleń Polaków, dzięki którym możemy żyć w niepodległej Polsce.

Czuwaj