Synergia Ekosystemu Przedsiębiorczości

W dniu 14 listopada br. uczniowie oddziału 3at i 2at wraz z  przedstawicielami szkolnego koła zainteresowań „Robonomik” ponownie zawitali w gościnnych progach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu. Tym razem powodem wizyty był udział w konferencji, pt. „Synergia Ekosystemu Przedsiębiorczości”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PWSZ w Zamościu. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na to, jak ważną rolę w przedsiębiorczości odgrywa innowacyjność i współpraca z samorządem lokalnym, jakie są możliwości pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz jak istotnym czynnikiem jest wykształcenie. Zaprezentowano również główne założenia czwartej rewolucji przemysłowej – Przemysł 4.0. Studenci na kierunku Finanse i Rachunkowość PWSZ w interesujący sposób przedstawili różne aspekty tzw. determinantów przedsiębiorczości. Robotycy z Ekonomika także zaakcentowali swój udział w konferencji, prezentując zebranym wyniki swojej innowacyjnej pracy w postaci skonstruowanych przez siebie robotów, a także opowiadając nad czym obecnie pracują i jakie mają plany na przyszłość.

Drugą częścią spotkania była debata, w której udział wzięli przedstawiciele:

  • świata biznesu (Roman Rak – RST Roztocze i WSK Tomaszów Lubelski oraz Tomasz Szewczyk – członek Zarządu Unii Szefów Firm Zamojszczyzny);
  • samorządu lokalnego (Tomasz Kossowski – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość oraz Aleksandra Kahan – Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość);
  • innowacji (Mateusz Piechnik – SLC Automation Sp. z o.o. oraz Cezary Pasternak – Lubelska Fundacja Rozwoju).

Zaproszeni goście odpowiadali na szereg nurtujących pytań związanych prowadzeniem działalności gospodarczej, a także zachęcali do występowania z własnymi inicjatywami podkreślając, jak istotnym czynnikiem jest właściwe wykształcenie oraz przejawianie chęci do podejmowania nowych wyzwań.

Fot. Daniel Czubara, Łukasz Kołodziejczyk