III dzień Światowego Dnia Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość często kojarzona jest wyłącznie z działaniami natury ekonomicznej, np. z tworzeniem przedsiębiorstw i ich przekształcaniem. Czy tę kompetencję należy tak postrzegać? Czy nie zbyt wąsko ujmuje przedstawiany problem?

Na te pytania odpowiedziała uczniom oddziałów: 1at, 3at i 3bt Pani Katarzyna Rodzik – dyrektor Banku Credit Agricole w Zamościuabsolwentka zamojskiego „Ekonomika”, 16 listopada 2018r. w ramach XI edycji ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Pani dyrektor wyjaśniła młodzieży, że przedsiębiorczość to zdolność:

  • do rozpoznawania możliwości, które kreuje rzeczywistość i wykorzystywania ich, do wcielania w życie pomysłów,
  • do planowania procesu realizacji pomysłu i do zarządzania tym procesem w celu osiągnięcia postawionych sobie celów.

Przedsiębiorczość to także:

  • chęć wprowadzenia zmian,
  • branie odpowiedzialności za swoje działania,
  • umiejętne stawianie celów.

Pani Katarzyna Rodzik udzieliła uczniom wielu wskazówek na temat kompetencji przedsiębiorczości. Zachęcała, aby z determinacją realizować założone cele, by angażować się w działalność kół zainteresowań funkcjonujących w szkole, prace Samorządu Uczniowskiego, akcje wolontarystyczne, projekty szkolne i unijne. „Podpowiedziała” także uczniom jak zachowywać się na rozmowie kwalifikacyjnej, aby osiągnąć sukces. Na koniec, Pani dyrektor podzieliła się z uczestnikami spotkania skutecznym sposobem na graficzne zobrazowanie naszych marzeń, celów i pragnień czyli na stworzenie Mapy Marzeń.

Ze spotkania wyszliśmy wyposażeni w narzędzie do zmiany naszej rzeczywistości. Wiemy już, czym jest przedsiębiorczość. Za rok podczas XII edycji ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI będziemy mogli ocenić, co udało nam się zrealizować z naszej Mapy Marzeń.