Rozstrzygnięcie Konkursu: Zbigniew Herbert – poeta moralista

Konkurs polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej o życiu i twórczości poetyckiej polskiego poety Zbigniewa Herberta, któremu poświęcony był rok 2018. Temat prezentacji: Zbigniew Herbert – poeta moralista.

Prezentacja miała zawierać 26 – 30 slajdów prezentujących temat, szczególnie najbardziej popularne utwory poetyckie. Do rywalizacji ze swoimi pracami zgłosiło się 11 uczniów.

Organizatorzy Konkursu zdecydowali o przyznaniu trzech nagród:

1 miejsce: Buczko Damian 4 bt

2 miejsce: Kasprowicz Damian 4 bt

3 miejsce: Kulczyńska Karolina 1 bt

Pozostali uczestnicy:

  • Borys Michał 4 bt
  • Jaroni Zuzanna 4 bt
  • Juszczak Sebastian 4 bt
  • Łagowski Krzysztof 4 bt (dwie prace)
  • Maryńczak Dariusz 3 bt
  • Pałka Agnieszka 4dt
  • Uryć Mateusz 4 bt
  • Żołyniak Martyna 4dt

Wszystkim dziękujemy za wykonanie interesujących prac.

Katarzyna Zubańska

Elżbieta Mączka

Zobacz także