Ogólnopolski Konkurs „Wybieram Wybory” – I etap

Komisarz Wyborczy w Zamościu wraz z Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu zapraszają uczniów naszej szkoły do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego oraz propagowanie idei udziału w wyborach i świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Uczniowie zainteresowani udziałem w w/w konkursie proszeni są o zgłoszenie się do dn. 29 stycznia 2019r. do Opiekunów Samorządu Uczniowskiego (Pani Ewy Kowalewskiej lub Pana Łukasza Kołodziejczyka).

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie!! Szczegółowe informacje można uzyskać u Opiekunów SU oraz na stronie https://pkw.gov.pl/828_III_edycja/1/32656_INFORMACJE