Projekt edukacyjny pt. „Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach”

Projekt edukacyjny
pt. „Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach”

Inny świat Gustaw Herling-Grudziński

W bieżącym roku szkolnym  obchodzimy 100. rocznicę urodzin (20. maja 2019r.) i 19. rocznicę śmierci  Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (04.07.2019.). W nawiązaniu do ww. rocznic Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego  pt. „Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach”, by przybliżyć losy i twórczość pisarza, którego biografia stanowi „świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”, a autor „z niezwykłą odwagą opisuje tragedię człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy”.

CELE PROJEKTU:

 • upowszechnienie wiedzy o biografii, twórczości i znaczeniu spuścizny artystycznej dla dziedzictwa kultury narodowej,
 • zaktywizowanie uczniów do działań twórczych i ich propagowanie wśród społeczności uczniowskiej,
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i poczucia estetyki młodzieży,
 • propagowanie prac i osiągnięć uczniów: literackich, recytatorskich
  i teatralnych związanych z twórczością Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • Czytanie w czytelni „Dzienników pisanych nocą”;
 • Wykonanie gazetki tematycznej „Rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”;
 • Przeprowadzenie lekcji: „Cierpienie może być nauczycielem”;
 • Przygotowanie montażu słowno-muzycznego poświęconego twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego;
 • Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Inny świat”;
 • Przygotowanie wystawki tematycznej „Gustaw Herling-Grudziński”;
 • Zorganizowanie prelekcji bibliotekarza z Książnicy Zamojskiej na temat życia
  i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z cyklu „Godzina literacka”;
 • Projekcje filmów nawiązujących do twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (np. „Jeniec. Tak daleko jak nogi poniosą” w reżyserii  Martisa);
 • Zorganizowanie konkursu literackiego : ,,Syberia w literaturze, historii i sztuce”.

 

Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w ww. działaniach.

Projekt edukacyjny pt. „Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach” realizuje Barbara Ogórek przy współpracy  pań: Agnieszki Puchacz, Marty Halinowskiej.

 Projekt ma charakter otwarty, niektóre działania mogą być uzupełniane, bądź mogą mieć zmienioną formę.