Informacja o regionalnym etapie Międzyszkolnego Konkursu „WIEDZY O REGIONIE”

Dnia 15 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się regionalny etap międzyszkolnego konkursu „Wiedzy o regionie”, organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka. Patronat Medialny sprawowała „Kronika Tygodnia”. W tegorocznej edycji konkursu nagrodą dla laureatów i opiekunów jest wycieczka po Roztoczu Wschodnim „Śladami żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny – w osiemdziesiątą rocznicę bitew pod Tomaszowem Lubelskim”.

Cele konkursu:

 1. propagowanie turystyki wśród młodzieży szkolnej,
 2. popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu,
 3. rozwijanie zainteresowania turystyką i rekreacją,
 4. pogłębienie wiedzy i umiejętności geograficznych i turystyczno-krajoznawczych,
 5. popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny,
 6. dbałość o zdrowy styl życia, zachęcanie do aktywności turystycznej,
 7. stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy o regionie.

W etapie regionalnym udział wzięły następujące szkoły:

 1. II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu,
 2. Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu,
 3. Gimnazjum Stary Zamość,
 4. Szkoła Podstawowa w Wierzbie im. K. Namysłowskiego,
 5. Zespół Szkół w Michalowie Gimnazjum Publiczne, Gmina Rachanie,
 6. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu,
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu
 8. Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Suchowoli,
 9. Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie,
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,
 11. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Michalowie, Gmina Sułów.

Ogółem w konkursie uczestniczyło 128 uczniów ze wszystkich szkół.

Komisja konkursowa w składzie:

p. Damian Miechowicz – Dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji Miasta Zamość,
p. Edward Słoniewski – Prezes PTTK oddział w Zamościu,
p. Andrzej Dziaduszek – Prezes Klubu im. Michała Pieszki przy PTTK o/Zamość,

postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Damian Tylus z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,
II miejsce – Kacper Kania z Gimnazjum Stary Zamość,
III miejsce – Wiktoria Tchórz z Gimnazjum Stary Zamość,

oraz wyróżnienia dla:

– Emilii Kowalewskiej z Gimnazjum Publicznego przy Zespole Szkół w Michalowie,
– Wiktorii Piotrowskiej z Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Suchowoli,
– Wiktorii Mazur z Gimnazjum Publicznego w Komarowie – Osadzie,
– Julii Kusy ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie im. K. Namysłowskiego,
– Katarzyny Kusy ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie im. K. Namysłowskiego,
– Julii Kiecana ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Michalowie, Gmina Sułów.

Jury oceniło poziom wiedzy uczestników jako wysoki i dość wyrównany.

Sponsorami upominków i nagród byli:

 • Wydział Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość,
 • Gminy Zamość,
 • Kronika Tygodnia,
 • Organizacja Międzyszkolna NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty w Zamościu,
 • Urząd Miejski w Tomaszowie Lubelskim,
 • Gmina Adamów,
 • Gmina Zamość,
 • Gmina Radecznica,
 • Urząd Miasta i Gminy w Józefów,
 • Urząd Miasta i Gminy Narol,
 • Urząd Miejski w Zwierzyńcu,
 • Drukarnia ZAMDRUK Skokówka.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, życzą dalszych sukcesów i zapraszają do udziału w kolejnej edycji.

« 1 3 »