Ekonomik współpracuje z kolejnym pracodawcą!

Dbając o wysoką jakość kształcenia uczniów w zawodach ekonomicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,  w dniu 27.03.2019 r. podpisał porozumienie z Biurem  rachunkowym „e-podatnik” sp. z o.o. w Zamościu. Celem wzajemnej współpracy jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy.

ZSP Nr. 1 w Zamościu od przyszłego roku szkolnego planuje rozpocząć kształcenie uczniów w zawodzie technik rachunkowości.  W ramach współpracy  Biuro  rachunkowe „e-podatnik” sp. z o.o. w Zamościu  obejmie patronatem klasy w zawodzie technik rachunkowości. Porozumienie dotyczy  m.in. stałej współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych w celu podnoszenia jakości kształcenia , realizację szkolnych praktyk zawodowych i  staży unijnych, współpracy przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych.