Podsumowanie akcji „Gorączka Złota”

W dniach od 08 stycznia 2019r. do 04 kwietnia 2019r. w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu trwała ogólnopolska akcja „Gorączka Złota”, która polegała na zbiórce monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. W ramach bezinteresownej pomocy drugiej osobie zebrano kwotę 299,72 zł,  która dofinansuje kolonie dla najuboższych dzieci.

W akcję zaangażowane były uczennice 3ct: Ewelina Stelmaszczuk i Żaneta Złomańczuk.

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za każdy grosz.

Opiekunowie PCK:

Anna Agłuszewicz, Renata Rochowiak, Barbara Ogórek