„Król na rowerze”

29.04.2019r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu odbyło się oficjalne podsumowanie policyjnego konkursu na scenariusz spotu informacyjno–edukacyjnego promującego rozwagę i bezpieczeństwo rowerzystów oraz premiera emisji spotu. Konkurs zorganizowany przez zamojską komendę policji przy współudziale zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Urzędu Miasta w Zamościu przeznaczony był dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całego powiatu zamojskiego. Założeniem konkursu było zaangażowanie młodzieży w profilaktyczną działalność zamojskiej komendy ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczennica naszej szkoły Natalia Ciężak z klasy I at została jedną z dwóch laureatek dzięki wymyśleniu hasła spotu „Król na rowerze” oraz wzięła udział w realizacji projektu.

Gratulujemy sukcesu!