Wyniki konkursu

Rozstrzygnięto konkurs na „Słownik pojęć związanych z historią książki”

4 czerwca 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu rozstrzygnięto konkurs na „Słownik pojęć związanych z historią książki”. Konkurs został ogłoszony 15.03.2019r. w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, skierowany był do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu.

W konkursie wzięło udział 15 uczniów z oddziałów 1et i 2et.

Komisja konkursowa w składzie:

Anna Bartoń-Szuwara – wicedyrektor Szkoły

Anna Sokół – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kinga Nowicka – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Barbara Ogórek – nauczyciel bibliotekarz

po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce        Joanna Skowyra 2et

II miejsce       Wiktoria Ćmiel 2et

III miejsce     Anna Dubaj 1et

wyróżnienia:

Kinga Łupina 1et

Sara Oczkowska 1et

Maria Jadczyszyn 1et

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie  dziękujemy i gratulujemy.