Informacja o wycieczce dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu „WIEDZY O REGIONIE”

27 maja 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zorganizował wycieczkę wyjazdową dla laureatów (i ich opiekunów) konkursu „Wiedzy o regionie”, poświęconą miejscom pamięci narodowej z okresu II wojny światowej.

W dniu wyjazdu wszystkim uczestnikom, organizatorom oraz sponsorom wykonano wspólne zdjęcie.

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie cmentarza wojennego w Tomaszowie Lubelskim – mieście gdzie połączone oddziały Armii Kraków i Małopolska dowodzone przez gen. Piskora, podjęły próbę przedarcia się na Wschód. Na mogiłach poległych bohaterów zapaliliśmy symboliczny znicz. Następnie udaliśmy się do Bełżca miejsca martyrologii, gdzie zamordowano około 500 tys. osób, przede wszystkim Żydów z Polski, ale też z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Trasą do Huty Lubyckiej i Werhraty mijaliśmy tereny zamieszkałe w przeszłości przez ludność greko-katolicką i mniejszość polską, gdzie dochodziło do walk bratobójczych. Obejrzeliśmy cerkwie w Woli Wielkiej oraz ruiny byłej cerkiewki przygranicznej w Moczarach – dzielnicy przedwojennego Dziewięcierza zamieszkałego wówczas przez kilka tys. mieszkańców (obecnie żyje tu kilka rodzin). Kolejnym miejscem naszej wycieczki były Pizuny położone wśród Rudych Bagien, miejsce urodzenia błogosławionej Marii Jabłońskiej – współzałożycielki i pierwszej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Zwiedziliśmy kaplicę sióstr Albertynek i udaliśmy się w dalszą drogę na szumy na rzece Tanew. Po spacerze wokół wzburzonych progów zasiedliśmy do wspólnego ogniska.

Przypominamy, że powyższa impreza została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka. Nie odbyłaby się ona również bez wsparcia Sponsorów takich jak:

  • Wydział Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość,
  • Urzędu Gminy Zamość,
  • Organizacja Międzyszkolna NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty w Zamościu.

Patronat medialny objęły: „Kronika Tygodnia”, Katolickie Radio Zamość, portal internetowy roztocze.net, Gazeta Akademicka „Skafander”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i już dziś zapraszamy na kolejną edycję konkursu.