Ekonomik Liderem Innowacji

Miło jest nam poinformować, iż otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Innowacji – Lider Innowacji” nadany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji wLublinie. Wyróżnienie to otrzymują szkoły, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania. Projektowi patronują: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty.