Projekt „Aktywna młodzież–działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

W dniu 4 czerwca 2019r. uczniowie klasy I at wzięli udział w wizycie studyjnej w Centrum Integracji Społecznej w Mienianach k. Hrubieszowa w ramach  projektu „Aktywna młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”  realizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu. Projekt ma na celu wspieranie oraz integrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, z lokalnym środowiskiem przez działania edukacyjno-integracyjne oraz nabywanie umiejętności społecznych. Koordynatorem projektu jest p. Anna Bartoń-Szuwara.

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach prowadzonych przez psychologa i  Panią Prezes Stowarzyszenia „Przystań”, przy którym działa CIS. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z historią Stowarzyszenia i poznali historie ludzi dotkniętych przez los. Należy dodać, iż Stowarzyszenie działa od 6 lat i jego podstawowym celem jest integracja i aktywizacja ludzi wykluczonych społecznie. Na zakończenie spotkania młodzież została poczęstowana posiłkiem przygotowanym przez członków Stowarzyszenia.