Spływ kajakowy na rzece Tanew

W dniach 10 – 12 czerwca 2019 r. otworzyliśmy sezon spływów kajakowych na rzekach Tanew i Wieprz, które odbywają się w „Ekonomiku” co roku.  Organizatorem spływów była Pani Edyta Kraczkowska, jako opiekunowie uczestniczyli nauczyciele: Katarzyna Szwec, Andrzej Harkot, Jan Sternik. oraz Waldemar Kobylarz

W dniach 10 czerwca 2019r. odbył się spływ kajakowy na rzece Tanew na trasie Pisklaki – Stare Króle. Długość trasy meandrami rzeki Tanew to około 20 kilometrów. Czas spływu wyniósł ponad cztery godziny. W spływie wzięło udział 38 uczniów z oddziałów o profilu technik ekonomista 2at i 3at oraz technik obsługi turystycznej 2gt.

W dniach 11 czerwca 2019 r. odbył się spływ kajakowy na rzece Wieprz na trasie Hutki – Bondyrz – Stary Młyn. Długość trasy meandrami rzeki Wieprz to około 12 kilometrów. W spływie wzięły udział uczniowie z oddziałów o profilu technik hotelarstwa 1ct oraz technik informatyk 2bt i 3bt.

W dniach 12 czerwca 2019 r. odbył się spływ kajakowy na rzece Wieprz na trasie Hutki – Bondyrz – Stary Młyn, w którym uczestniczyła drużyna harcerska „Ekonomika”, w której instruktorami są Pani Katarzyna Szwec oraz Jan Sternik oraz oddziały o profilu technik grafiki i poligrafii cyfrowej 1dt i 3dt

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów ze środowiskiem przyrodniczym Roztocza. Zgłębienie wiedzy na temat procesów i form występujących w środkowym biegu rzeki Tanew oraz kształtowanie sprawności fizycznej. Uczniowie z Ekonomika chętnie biorą udział w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, integrując się i kształtując umiejętność współpracy. Spływ zakończył się wspólnym ogniskiem i zabawami integracyjnymi. Wrażenia niezapomniane.