Nakrętki

Zbiórka plastikowych nakrętek

Szkolny Klub Wolontariusza zaprasza wszystkich uczniów do udziału w akcji, która polega na zbiórce plastikowych nakrętek (po sokach, napojach, nabiale, środkach chemicznych itp.).

Zebrane nakrętki przekazane zostaną firmie recyklingowej a pozyskane fundusze przeznaczone są na cel charytatywny, tj. potrzeby Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. Wzorem lat ubiegłych osoby zaangażowane otrzymają dodatkowe punkty z zachowania. Nakrętki przynosimy  do opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza, pań: Magdaleny Bajaki i Katarzyny Czarnowskiej.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM, ICH RODZICOM I KREWNYM,

którzy włączyli się w ww. akcję w zeszłym roku szkolnym oraz zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek i dostarczania ich do szkoły.