Narodowe Czytanie 2019 – Nowele polskie

6 września 2019r. w godz. 9:00-12:25, w czytelni Biblioteki szkolnej  odbyło się Narodowe Czytanie, które oficjalnie otworzyła Pani wicedyrektor Anna Bartoń-Szuwara. W swoim wystąpieniu podkreśliła rangę ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo, potrzebę dbałości o język polski oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości, do której przyłączyli się także nasi uczniowie z klas: 1at, 1c, 1dt, 1e, 1ft, 1gt, 2et, 3ft, 4at, 4dt, a także Panie: Magdalena Bajaka, Renata Banicka, Katarzyna Czarnowska, Dorota Czarny, Marta Halinowska, Aneta Kuźma, Ewa Martynowska, Bożena Taras, Renata Turczyn oraz  Barbara Ogórek.

Podczas tegorocznej akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie, a mianowicie:

Dobra pani – Eliza Orzeszkowa, Dym – Maria Konopnicka, Katarynka – Bolesław Prus, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz, Orka – Władysław Stanisław Reymont, Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski, Sachem – Henryk Sienkiewicz, Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

–  Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Wybrane przez Parę Prezydencką utwory do tegorocznej edycji Narodowego Czytania, reprezentują różne epoki i style – od romantyzmu po dwudziestolecie międzywojenne – „ale łączy je to, co najważniejsze: są na trwałe wpisane w historię polskiej literatury”.

W ósmej edycji Narodowego Czytania – nowele czytali następujący uczniowie:

1at: Wiktoria Kaźmierczuk, Sebastian Kukawski, Rafał Maziarczuk, Damian Świstowski, 1c: Aleksandra Cyc, Julia Konopka, Paulina Majerczyk, Aleksandra Płaza, Iwona Pomarańska, Magdalena Sochacka, Patrycja Turowska, 1dt: Paula Drozdowska, Jagoda Kropornicka, Agata Kurzepa, Karolina Lewicka, Monika Mierzwa, Weronika Zimek, 1gt : Michał Babiuch, Krystian Bajek, Kamila Banach, Kacper Baraniecki, Dawid Borowski, Przemysław Dudek, Justyna Grela, Gabriela Gucz, Oliwia Jarosiewicz, Krystian Kapłon, Mateusz Kliszcz, Kinga Kornas, Julia Lipska, Daria Łata, Julia Obszyńska, Oskar Ogórek,  Damian Pakuła, Miłosz Pańczyk, Szymon Podgórski, Paweł Przybylski,  Barbara Skura, Konrad Szadziuk, Izabela Szponar, Bartłomiej  Walczak, Dominika Wilczyńska, Wiktor Zając, Wiktoria Zając, 2et: Agnieszka Czop, 4at: Wiktoria Piłat, 4et: Weronika Dziwura.

Podczas Narodowego Czytania można było ostemplować książki okolicznościową pieczęcią przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta RP, upamiętniającą tegoroczną akcję.

7 września 2019r. czytano Nowele polskie na schodach Ratusza, gdzie wraz z mieszkańcami Zamościa, Patrycja Loba z klasy 4et odczytała fragment Dobrej pani. Patrycję wspierała nasza absolwentka  Wiktoria Stopa oraz Barbara Ogórek.

Mam nadzieję, że Narodowe Czytanie wpłynie pozytywnie na rozwój zainteresowań czytelniczych i pogłębi świadomość narodową Polaków, a naszych uczniów zachęci do czytania nie tylko fragmentów, lecz całych nowel.