Pomoc materialna dla uczniów

Uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne, poniżej warunki które należy spełnić:

  • Stypendium socjalne przysługuje uczniom mieszkającym w Zamościu.
  • Uczniowie z terenu o stypendium mogą ubiegać się w Urzędach Gminnych.
  • Dochód w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę (308 zł /ha przeliczeniowy).
  • Do dochodu nie wlicza się świadczenia 500 +, wyprawki 300 zł. z tytułu „dobry start”.

Wnioski i wzory oświadczeń do pobrania w sekretariacie. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 września 2019r.  Wypełnione wnioski należy składać do sekretariatu.

Istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek losowy. Czas złożenia wniosku upływa do 2 miesięcy od daty zdarzenia.