Wycieczka przedmiotowa z biologii

4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły z klasy 1ct, kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do zamojskiego Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera. Celem wyjścia było zwrócenie uwagi na problemy zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Uczniowie poznali istotę tworzenia i funkcjonowania ogrodów zoologicznych w Polsce i na świcie; dowiedzieli się także, w jaki sposób ogrody zoologiczne przyczyniają się do ochrony wymierających gatunków. Kierownikiem i opiekunem wycieczki był Waldemar Kobylarz – nauczyciel biologii w naszej szkole.

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt (World Animal Week) trwający do 10 października. Święto ustanowiono w dzień wspominania w Kościele katolickim św. Franciszka, patrona zwierząt, ekologów i ekologii.

Obchody Dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. Obchody celebrują organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt, organizacje non-profit, a także wegetarianie.