Spotkanie z cyklu „Godzina literacka”

31 października 2019r. w czytelni biblioteki szkolnej odbyło się spotkanie z cyklu „Godzina literacka” z panią Anną Rychter, starszym kustoszem Książnicy Zamojskiej.

Tematem przewodnim był „Jan Kochanowski poeta i polityk, człowiek renesansu”. Celem spotkania było uczczenie 435. rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego oraz przybliżenie młodzieży życia i twórczości jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie, który najbardziej przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas: 1ct, 1ft i 2ft z Panią Dyrektor Anną Bartoń- Szuwarą, Panią Dorotą Czarny oraz Panią Barbarą Poliszuk. Organizatorem spotkania była Barbara Ogórek.