Happening na Rynku Solnym

W dniu 5 listopada 2019 roku uczniowie klasy 1AT o profilu ekonomicznym, pod opieką p. Katarzyny Skóry wzięli udział w happeningu na Rynku Solnym zorganizowanym przez Zespół Szkół Niepublicznych „Krok za krokiem” w Zamościu. Celem wydarzenia było zapoznanie uczniów z alternatywnymi metodami komunikacji, tj. moderatory głosu oraz bilami- dyscypliną sportu uprawianą przy ograniczonych zdolnościach ruchowych.