Gala Inicjatyw 2019

11 grudnia 2019 r. wolontariuszki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu pod opieką koordynatorki – Pani Magdaleny Bajaki, wzięły udział w uroczystej Gali Wolontariatu. Wydarzenie odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Zamojskim Domu Kultury „Okrąglak”. Wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu – Krystyna Rybińska-Smyk życzyła każdemu, by nie brakowało ludzi dobrej woli chętnych nieść pomoc. Wyróżnieniami i nagrodami zostali uhonorowani najaktywniejsi wolontariusze oraz koordynatorzy Szkolnych Klubów Wolontariusza z zamojskich i powiatowych instytucji edukacyjnych. Za działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza w roku szkolnym 2018/19 wyróżnienia z rąk Pani Krystyny Rybińskiej – Smyk i Pani Ewy Szczepańskiej odebrały koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariusza – Pani Magdalena Bajaka i Pani Katarzyna Czarnowska. Wśród nagrodzonych wolontariuszy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu była Monika Kołtun (2ct), która otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Zamość za całokształt pracy w Szkolnym Klubie Wolontariusza. Wyróżnienie otrzymała także: Sylwia Kołtun (1ct). Fundatorami nagród było Zamojskie Centrum Wolontariatu i Prezydent Miasta Zamość.