Ogólnopolski Konkurs „Wybieram Wybory” – I etap

Komisarz Wyborczy w Zamościu wraz z Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu zapraszają uczniów naszej szkoły do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego oraz propagowanie idei udziału w wyborach i świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Uczniowie zainteresowani udziałem w w/w konkursie proszeni są o zgłoszenie się do dnia 9 stycznia 2020 r. do Opiekunów Samorządu Uczniowskiego (Pani Ewy Kowalewskiej lub Pana Łukasza Kołodziejczyka) osobiście lub wysyłając wiadomość poprzez dziennik elektroniczny.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie!! Szczegółowe informacje można uzyskać u Opiekunów SU oraz na stronie z informacjami o konkursie.