Read Books in English

III edycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Read Books in English”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu ma zaszczyt zaprosić uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej na III edycję konkursu czytelniczego z języka angielskiego, pt. „Read Books in English”.

W tym roku szkolnym, uczestnicy konkursu wykażą się znajomością powieści J.R. Palacio pt.„Wonder”. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku.

Link do pobrania treści książki: http://www.concordmuseum.org/assets/Geesey_Cynthia_Wonder.pdf

Zapraszamy wszystkich uczniów szkoły podstawowej do udziału w konkursie. Czekają atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy: Monika Wasilewska, Beata Starszuk-Szczuchniak, Mariusz Szczuchniak

Informacje dla uczestników:
Pragniemy poinformować wszystkich zgłoszonych uczestników konkursu „Read Books in English”, że konkurs zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  Nr 1 w Zamościu, w budynku przy ul Łukasińskiego 8, w sali 37 (czytelnia), 18 marca 2020r. (środa) o godzinie 10 00.

UWAGA: Wszyscy uczestnicy konkursu powinni najpóźniej w dniu konkursu dostarczyć dokumenty z Załącznika 2 Formularza zgłoszeniowego:

  1. Wypełnioną i podpisaną KLAUZULĘ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH;
  2. Wypełnioną i podpisaną KLAUZULĘ ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU.

Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem przystąpienia do konkursu.

Dokumenty do pobrania: