Projekt „Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej”

2 stycznia 2020 r. 20 uczennic naszej szkoły uczących się w zawodach: technik ekonomista i technik hotelarstwa,  przystąpiło do realizacji projektu ”Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej”. Projekt realizowany jest przez Fundację im. Lesława Pagi w Warszawie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. Uczniowie uczestniczyli w 5 warsztatach z 8 zaplanowanych. Zrealizowano zagadnienia dotyczące rozwiązywania konfliktów, mediacji rówieśniczych, aktywnego słuchania, motywacji oraz diagnozy potrzeb lokalnych.

Projekt zakłada również  tygodniowy staż  w logice „Job Shadowing” w Warszawie w hotelu i banku, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym na temat predyspozycji zawodowych oraz planowania kariery.

Po ukończeniu projektu i przeprowadzeniu działań na rzecz społeczności lokalnej, nasi uczniowie zdobędą dodatkowe doświadczenie i rozwiną kompetencje społeczne. Ponadto zwiększą swoje szanse na rynku pracy, a także będą starać się aktywnie słuchać i rozwiązywać konflikty.