Adobe

Dostęp do oprogramowania firmy Adobe dla uczniów szkoły

Na czas zagrożenia koronawirusem, firma Adobe udostępniła możliwość bezpłatnego korzystania ze swojego oprogramowania dla uczniów naszej szkoły uczących się w zawodach technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik fotografii i multimediów. Uczniowie zostali poinformowani poprzez dziennik elektroniczny o procedurze uzyskania dostępu do tego oprogramowania.

Informacja dla osób, które nie odebrały informacji poprzez dziennik

Należy przesłać na adres: [email protected], wiadomość zawierającą imię, nazwisko, klasę oraz adres mail używany do logowania na konta Adobe.

Aby zainstalować oprogramowanie należy  się następnie zastosować do instrukcji: https://docs.google.com/document/d/1kNwuAh2QHZ1OoPHiEmdKtj1v9MhYTbadxdYEz1nTlJ0/edit?usp=sharing