I Konkurs na limeryk w języku angielskim „Limericks 4 Fun”

Jesteś uczniem ZSP Nr 1 w Zamościu, jesteś kreatywny i lubisz język angielski? Ten konkurs jest dla Ciebie!

 

CO MUSISZ ZROBIĆ?

Wyślij JEDEN limeryk o tematyce związanej z profilem klasy, do której uczęszczasz na adres mailowy organizatorów : [email protected] lub [email protected] w terminie do 20.05.2020.

Upewnij się, że zgłoszenie zostało przyjęte – otrzymasz mail zwrotny.

W terminie do 01.06.2020 komisja konkursowa wybierze najlepsze, zgodne z formą i tematyką limeryki.

 

NAGRODY:

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny celujące z języka angielskiego, a prace wyróżnione – cząstkowe oceny bardzo dobre z języka angielskiego. Dodatkowo prace zostaną opublikowane na stronie Szkoły.

 

Czym jest limeryk?

Limeryk jest to zabawny, absurdalny, często frywolny utwór poetycki napisany w sposób następujący: spośród pięciu wersów limeryku, dwa pierwsze oraz ostatni rymują się (aabba) i mają jednakową liczbę sylab akcentowanych.

Przykłady limeryków w języku angielskim:

„There was an Old Man with a beard
Who said, „It is just as I feared!
Two Owls and a Hen,
Four Larks and a Wren,
Have all built their nests in my beard!”

„There was an odd fellow named Gus,
When travelling he made such a fuss.
He was banned from the train,
Not allowed on a plane,
And now travels only by bus.”

„God’s plan made a hopeful beginning.
But man spoiled his chances by sinning.
We trust that the story
Will end in God’s glory,
But at present the other side’s winning.”

„There once was a wonderful star
Who thought she would go very far
Until she fell down
And looked like a clown
She knew she would never go far.

Zapraszamy do udziału!!!

regulamin-konkursu-limeryk