Konkurs „Wiosenna dekoracja stołu”

Regulamin konkursu
„Wiosenna dekoracja stołu”
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu

 

I. Cele konkursu:

    1. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
    2. Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich.
    3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
    4. Stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.

II. Uczestnicy konkursu: 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w zawodzie technik hotelarstwa

III. Zasady konkursu:

Konkurs trwa od 30 kwietnia do 8 maja 2020r.

Każdy uczestnik będzie miał za zadanie udekorować stół dekoracją wiosenną. W skład nakrycia stołu wchodzą: zastawa stołowa obiadowa (sztućce, szkło, komplet naczyń porcelanowych), obrus/bieżnik, elementy dekoracyjne (kwiaty, rośliny zielone, serwetki, drewno, szkło, ceramika, świeczniki itp.).

Uczeń wysyła zdjęcie swojego stołu na adres nauczyciela: [email protected]

Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na publikację na profilu Facebook Szkoły: Ekonomik Zamość – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu i na publikację na stronie Szkoły: www.ekonomikzamosc.pl  

IV. Organizatorzy: 

Anna Rosa-Niemczuk, Kinga Nowicka, Monika Łapińska, Krzysztof Siek

V. Nagrody:

  1. Jury (w skład komisji wchodzą organizatorzy konkursu) będzie oceniać zgodność z tematem, poprawność i pomysł udekorowanego stołu. 
  2. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie największej liczby zdobytych polubień na  profilu Facebook Ekonomik Zamość – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu do dnia 8 maja włącznie.  

Zwycięzca konkursu otrzyma ocenę celującą z wybranego przez siebie przedmiotu zawodowego.

Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone niezwłocznie na stronie Szkoły.